ساخته شده در قرن چهارم توسط پادشاه میریان و در قرن یازدهم مورد بازسازی قرار گرفته است طبیعت زیبا و فوق العاده اطراف معبد باعث زیبایی دوچندان آن شده است .

یکی دیگر از نمونه های برجسته معماری گرجستان صومعه سامتاورو است این معبد در فاصله کم از اسوتیتس خولی قرار دارد، این مکان تاریخی علاوه بر معبد، دارای طبیعتی زیبا و سرسبز است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معبد سامتاورو در گرجستان